Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Example Frame

Naš tim

Prof. dr Srbobran Stojiljković
Slika profila
Kvalifikacije:
Doktor ekonomskih nauka, ovlašćeni revizor
Mr Dragan Stojiljković
Slika profila
Kvalifikacije:
Magistar nauka bankarskog i finansijskog menadžmenta, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Partner
Tatjana Stojiljković, dipl. ek.
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Partner
Vuko Lakčević, mast. ekon.
Slika profila
Kvalifikacije:
master ekonomista, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Menadžer
Valentina Stojiljković, mast. ekon.
Slika profila
Kvalifikacije:
master ekonomista, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Menadžer
Marija Bjelopavlić, mast. ekon.
Slika profila
Kvalifikacije:
master ekonomista, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Menadžer
Saša Jeremić, dipl. menadžer
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani menadžer, ovlašćeni revizor
Pozicija:
Senior
Tomislav Kalnak, dipl. ing.
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku
Pozicija:
Senior
Aleksandra Končarević, mast. ekon.
Slika profila
Kvalifikacije:
master ekonomista
Pozicija:
Asistent
Tijana Pejić, dipl. ek.
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Asistent
Danijela Lukić, dipl. ek.
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Asistent
Suzana Komazec, dipl. ek.
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Asistent
Anja Grahovac, dipl. ek.
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Asistent
Sanja Malbaša, dipl. ek.
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Asistent
Zorica Jovanović, dipl. ek.
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Asistent
Bojana Marković, dipl. ek.
Slika profila
Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Junior