Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Example Frame

Međunarodni karakter

Društvo je pristupanjem HLB-u dobilo međunarodno priznanje i mogućnost međunarodnog delovanja, bez gubitka svog nacionalnog identiteta i vlasništva. HLB DST-Revizija je ostalo društvo prvenstveno lokalnog i nacionalnog karaktera, kojem je dodat međunarodni karakter.
HLB International je međunarodna mreža firmi koje se bave računovodstvom, revizijom i poslovnim savetovanjem. Osnovana je 1969. godine sa sedištem u Londonu. Danas je zastupljena u preko stotinu zemalja na svim kontinentima, s preko 1.900 partnera i 14.500 zaposlenih u preko 500 kancelarija.
HLB International je član tzv. Forum of Firms, organizacije kojoj je cilj osiguranje i ujednačenje kvaliteta obavljanja revizorskih usluga svojih članica bilo gde u svetu.