Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Example Frame

Opšti podaci

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 38, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefoni: (+381 11) 319-35-15  /  319-35-16  /  319-31-59 / 319-58-09
Fax: (+381 11) 260-25-58
matični broj: 17245651
PIB: 101712539
tekući račun: 160-81419-65
devizni tekući račun: 00-508-0001830.4
Potvrda PEPDV
E-mail: office@revizija-dst.co.rs
Web-site: www.revizija-dst.co.rs

Tražite zaposlenje?

Zaposlenje Ukoliko tražite zaposlenje, pošaljite nam Vašu Biografiju na: office@revizija-dst.co.rs