Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Example Frame

Istorijat

Društvo je registrovano 24. februara 2000. godine rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu pod nazivom „DST-Revizija“ d.o.o. i među prvim je revizorskim kućama u Republici Srbiji koja poslove revizije i konsaltinga u lokalnim i međunarodnim okvirima obavlja već 21 godinu.
Licencu za obavljanje poslova revizije br. 5/1-06-011/99-002 preduzeće je dobilo 14. decembra 1999. godine od Saveznog ministarstva za finansije Savezne Republike Jugoslavije, a nakon razdruživanja Republike Srbije od Republike Crne Gore dobijena je dozvola 15. aprila 2008. godine za obavljanje poslova revizije pod brojem 023-02-00115/2008-16 od Ministarstva finansija Republike Srbije. Od Ministarstva finansija Republike Srbije dobilo je dozvolu za rad 8.7.2014. godine.
Društvo je 3. maja 2007. godine upisano u registar Komore ovlašćenih revizora Srbije.

Tokom 2012. godine društvo je u cilju jačanja postojeće organizacije, širenja spektra i dodatnog podizanja kvaliteta svojih usluga započelo pregovore o pristupanju HLB International - međunarodnoj mreži računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika da bi 23. novembra 2012. godine i zvanično postalo članica mreže. U skladu sa tim društvo je promenilo poslovno ime i od 29. novembra 2012. godine posluje kao „HLB DST-Revizija” d.o.o., Beograd.